Waarover gaat dit.

Dekenaat Tienen

Nederlands

Deze site plaats Dekenaat Tienen sinds 20 mei 2003 op het internet.

Dekenaat Tienen omvat de steden Glabbeek, Hoegaarden en Tienen allen gelegen in Oost-Brabant ongeveer in het centrum van België.

Dekenaat Tienen Tienen is de pastorale/administratieve eenheid van de christelijke gemeenschappen in de regio.

De site Dekenaat Tienen heeft volgende hoofddoelen:

 • Aanzetten tot het lezen van de bijbel.
 • Informeren over onze pastorale eenheid.
 • Informeren over hulp in onze pastorale eenheid.
 • Informeren over medewerkers.
 • Verschaffen van links naar vedere internet sites met gelijkaardige doelstellingen.

Français

Ce site place "Dekenaat Tienen" sur la toile depuis le 20 mai 2003.

"Dekenaat Tienen" comporte les communes de Glabbeek, Hoegaarden et Tienen, toutes situées dans Oost-Brabant environ au centre de la Belgique.

"Dekenaat Tienen" est l'unité pastorale/administrative des communautés chrétiennes de la région.

Le site "Dekenaat Tienen" poursuit les buts suivants:

 • Promouvoir le lecture de la bible.
 • Informer sur De pastorale eenheid Tienen.
 • Informer sur l'aide disponible dans De pastorale eenheid Tienen.
 • Informer sur les collaborateurs.
 • Fournir des liens vers d'autres sites internet aux buts semblables.

English

This is the "Dekenaat Tienen" website since 20 mai 2003.

The cities Glabbeek, Hoegaarden and Tienen, all situated in Oost-Brabant about in the centrum of Belgium form "Dekenaat Tienen".

"Dekenaat Tienen" is the pastoral/administrative unit of the catholic communities of the region.

The website "Dekenaat Tienen" is aiming:

 • to invite to Bible lecture.
 • to inform about "De pastorale eenheid Tienen".
 • to inform about available help in "Dekenaat Tienen".
 • to inform about the collaborators.
 • to link to other websites with similar goals.